Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler er vigtige elementer i hestens ernæring

 

Vitaminer
Vitaminer er uundværlige for, at sikre et normalt helbred og en normal vækst. Vitaminbehovet afhænger af hestens størrelse, alder, om hesten er i vækst, drægtig eller lakterende samt om hesten er i træning og på hvilket niveau. 
Vitaminbehovet afhænger ligeledes af foderets type og kvalitet samt organismens evne til at absorbere vitaminerne i tarmkanalen.

Vitaminer deles op i to grupper - vandopløselige og fedtopløselige vitaminer.

De vandopløselige vitaminer omfatter de forskellige B-vitaminer og C-vitamin. Hesten danner selv de vandopløselige vitaminer og evt. overskud udskilles med urin. Disse vitaminer syntentiseres i hestens stortarm og produktionen er i særdeleshed betinget af en sund og velfungerende tarmflora der tilbydes fordøjelige fibre i tilstrækkelig form.

Kommer der ubalance i hestens tarmflora kan det være en rigtig god idé at tilbyde et ekstra tilskud af B-vitamin ligesom behovet i fældningssæsonnen ofte også er højere end normalt. 

De fedtopløselige vitaminer er vitaminer hesten ikke selv kan danne og som derfor skal tilføres via foderet. De fedtopløselige vitaminer omfatter A, D, E og K vitamin og deres optagelse er påvirket af absorbsionen af fedt.

Ligesom hos mennesker, dannes der D-vitamin i huden når denne bliver udsat for lys - derfor er det sjældent nødvendigt at tilføje D-vitamin til heste der går ude.  

Fedtopløselige vitaminer

Navn

Påvirker

Mangel

Overdosering

Kilder

A-vitamin

Celledifferentiering

Synsforstyrrelse, indtørrede slimhinder, nedsat/forringet vækst og reproduktion

Afmagring, skeletforandring, infektion, fosterskader, slimhindeforandring, leverforstørrelse, hårtab.

Gulerødder, græs, grønt hø

D-vitamin

 

Fremmer optagelse af calcium og fosfor. Aktivere t-celler ved bekæmpelse af sygdom

Deformeret/mangelfuldt skeletudvikling hos unge heste. Hævede led og bevægelsesvanskelighed hos ældre heste

Skeletdeformering, calciumaflejring i blodårer, nyresvigt.

Sollys

E-vitamin

 

Intracellulær antioxydant. Modvirker harskning.

Harskning i cellemembraner, øget hemolyse (tab af røde blodlegemer), kramper, muskelsvind, ødem, nedsat reproduktion

Påvirker udnyttelsen af de andre fedtopløselige vitaminer

Plantefedt og planteolie

K-vitamin

 

Blodets evne til at størkne

Nedsat blodkoagulation, indre blødninger, alvorlige ydre blødning der ikke stopper

Protein i urin, forstørret milt, øget nedbrydning af røde blodlegemer, nyre- og leversvigt.

Grønne planter, fiskefedt (levertran)

 

Vandopløselige vitaminer

Navn

Påvirker

Mangel

Overdosering

Kilder

B1-vitamin (Thiamin)

Indgår i energi- og kulhydratomsætningen

Forstyrrelse i nerveoverførsel, kramper i halsmuskulatur, ødemer, fordøjelsesproblemer, nedsat hjerteslag

 

 

Udskilles med urin

Korn og gær

B2-vitamin (Riboflavin)

Omdannes ved absorption til flavinmononukleotis (FMN) og flavin adenin dinukleotid (FAD) der fungerer som cofaktorer i elektrontransportkæden, citronsyrecyklussen, fedtsyreoxydationen og i forskellige aminosyreoxidaser.

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses:

Hudforandringer, eksem, rynker, øjenskader, bevægelsesforstyrrelser.

Udskilles med urin

Græs, hø, oliefrø, sildemel, gær

Niacin

(B1)

Omdannes ved absorption til NAD og fungerer som cofaktor i katabolske reaktioner og syntesereaktioner (fedtsyntese). Syntetiseres af tarmfloraen

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses: Hudforandringer, diarre, forandringer i nervesystemet.

Udskilles med urin

Græs, hø, fiskemel, gær

B6-vitamin (Pyridoksin)

Nødvendig for nedbrydningen af de fleste aminosyrere

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses:

Anæmi og kramper.

Udskilles med urin

Korn, grønne planter, gær, kød og lever

Pantoten

Indgår i opbygning af coenzym A og af det enzymkompleks som syntetiserer fedtsyre

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses:

Gråt hår, reproduktionsproblemer, eksem, mundsår og bevægelsesproblemer.

Udskilles med urin

Grønne planter

Biotin

Fungerer som coenzym. Forbedre hovkvaliteten

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses:

Hud- og hårforandringer, væksthæmming, reproduktionsproblemer, langsom heling af sår.

Udskilles med urin

Planter, gær og melasse

Folacin

 

Nødvendig for dannelse af røde og hvide blodlegemer. Vækstvitamin. Indgår i syntese af DNA og RNA.

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses:

Forandring i tarmcellerne og unormale, røde blodlegemer, anæmi (formodentlig på grund af mangelfuld DNA syntese ved celledeling), neurologiske symptomer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun lidt giftig. Udskilles med urin

Planter, grønne bladdele, korn.

B12-vitamin (Cyanokobalamin)

 

Nødvendig for dannelse af røde blodlegemer. Indgår i omsætning af fedt og de essentielle aminosyrer. Nødvendig for celledeling og nervernes vedligeholdelse og nydannelse

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses:

B12 mangel er en sekundær folacinmangel

Kun lidt giftig. Udskilles med urin

Animalske fodermidler

Kolin

 

Kan dannes af aminosyren metionin. Nødvendig for at leveren kan producere lecitin. Vigtig for centralnervesystemets normale funktion.

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses: Fedtlever, neurologiske forandringer og bevægelsesbesvær.

Kun lidt giftig. Udskilles med urin

Alle naturlige fedtkilder indeholder Kolin i form af Lecitin.

C-vitamin

 

Øger absorption af jern

Ikke påvist hos heste. Hos andre dyr ses: Nyreskader, for høj optagelse af jern, diarre, ødelæggelse af B12-vitamin.

Kun lidt giftig. Udskilles med urin

 

 

Mineraler
Mineralstoffernes hovedfunktion er, at indgå i mineraliseringen af skelettet. Imellem mineraler i organismen opstår der en vekselvirkning - dvs. at overdosering af et mineral kan betyde nedsat udnyttelse og mangel på et andet mineral. Det ses blandt andet i forholdet mellem calcium (Ca) og fosfor (P) som er vigtige mineraler i forhold til korrekt vækst. Overdoseres fosfor (P) kan det medføre calciummangel på trods af at hesten via foderet tildeles tilstrækkelige mængder.
 

I kraftfoder er der ofte tilsat de korrekte mængder i korrekte forhold. Grovfoder er derimod mere komplekst og indholdet kan variere meget alt efter hvilken græssort og jordtype der er tale om samt hvor meget jorden er gødet. Det samme gælder i øvrigt med græs.

 

Navn

Påvirker

Mangel

Overdosering

Kilder

Calcium (Ca.) 

 

 

 

Indgår i skelettet og er nødvendig for normal muskelfunktion

Unormal skeletudvikling. Muskelforstyrrelser, nerveforstyrrelser, træthed, nyreslag

Hæmmer optagelse af zink, jern og flere andre mineraler.

Kløver, foderkridt, lucerne

Fosfor (P) 

Vigtig for opbygning af skelettet, energiomsætning og for syntese af fosforlipider, nukleinsyre og fosforproteiner

Unormal skeletudvikling

Hæmmer optagelse af calcium. Hæmmer jernoptagelse

Hvedeklid, havre, byg

Magnesium (Mg)

Aktiverer enzymer og nødvendig for normal muskelfunktion. Syre/base regulerende

Muskelforstyrrelser, nerveforstyrrelser

Moderat overdosering har ingen negativ effekt

Korn, grønne bladdele, ærter

Kalium (K)

Medvirker i flere enzymprocesser, vigtig for muskelfunktion, nervesystem, blodsukkerregulation og afgiftningskapacitet i lever og nyre. Syre/base regulerende

Hjerterytmeforstyrrelse, muskelkramper, forstoppelse, ødemer.

Uregelmæssig hjerterytme og puls, reduceret muskelkraft og svækkede reflekser

Hvede, sojabønner

Natrium (Na)

Regulere vandbalancen, vigtig for nerveimpulser der sørger for muskelsammentrækninger. Syre/base regulerende

Forstyrrelser i nerveimpulser, nervøsitet. Forstyrrer evnen til at genoprette væskebalancen

Forårsager blodtryksstigning

Køkkensalt, elektrolytter

Svovl (S)

Hovedkomponent i bindevæv, polysakkarider og antistoffer

 

 

 

 

Mineralerne opdeles i makromineraler der måles i gram (g) og mikromineraler der måles i milligram (mg) og i hestens foderration skal indeholdet af makromineraler altid være større end mikromineraler.

Mikromineraler er giftige ved overdosering og man bør derfor være meget kritisk ved tildeling heraf.

Mineralinddeling

Makromineral  Mikromineral 
Calcium  (Ca)  Kobber  (Cu) 
Fosfor  (P)  Selen  (Se) 
Magnesium  (Mg)  Jern  (Fe) 
Kalium  (K)  Zink  (Zn) 
Natrium  (Na)  Mangan  (Mn) 
Klor  (Cl)  Jod  (I) 
Svovl  (S)  Kobolt  (Co) 

 

Heste på sommergræs

Heste på sommergræs bør altid tildeles et vitamin- og mineraltilskud da græssets foderværdi ændre sig markant henover sæsonnen. 

Først på sommeren er græsset i aktiv vækst og består primært af grønne bladdele med et lavt fiberindhold.
Græssets indhold er i denne periode meget højt på protein, vitaiminer og energi og foderværdien er tilstrækkelig til at dække hestens behov for disse. Henover sommeren modnes græsset og bliver mere fiberrigt og i takt hermed sker der et fald i græssets energi-, vitamin- og proteinindhold. I august/september er græsset nået så langt i modningsprocessen, at foderværdien ikke længere er tilstrækkelig til at opfylde hestens behov for næring.

Græsset vil i hele græsningssæsonen ikke indeholde tilstrækkelige mængder af visse mineraler til, at hestens behov er opfyldt. Især heste i vækst bør aldrig udsættes for mangel på mineraler da dette kan give anledning til vækstforstyrrelser.

HERCULES HESTEFODER anbefaler derfor at heste på døgnfold eller i læsdrift altid tildeles et koncentreret tilskud af vitaminer og mineraler for at undgå mangelsituationer.

Vi har følgende produkter der kan anvendes til heste på græs eller i løsdrift hvor den daglige fodermængde er mindre end anbefalet.

Hercules VitMin Stixxer vitaminer og mineraler i bolsjeform nøje tilpasset og afstemt hestens behov når den går på døgnfold eller i løsdrift. VitMin Stixx er tilsat æblesmag og vi oplever dermed stor ædelyst på produktet.

Hercules VitMin Icelandic Stixxer vitaminer og mineraler i bolsjeform specielt udviklet til at dække den islandske hests behov for ekstra svovl. 

Hercules VitMin Balanceer et granuleret vitamin- og mineralprodukt der ikke er tilsat smagsstoffer. Derfor er produktet ideelt i selvbetjeningsløsninger på sommerfolden eller til heste der går i løsdrift.

Hercules SummerLicker en mineralbalje der indeholder alle vigtige mineraler og sporstoffer som hesten har behov for når den går på græs eller i løsdrift.