Sommereksem

Forårsages af mitter, der optræder om sommeren og er mest aktive kort før solopgang samt kort efter solnedgang. Enkelte arter optræder i stort antal i forår og efterår.

 
Mitten måler 1-2 mm og kan ofte ikke ses. De første æg udklækkes i april og mitteplagen aftager igen omkring oktober - alt efter vejrforhold. Mitten er en dårlig flyver og opholder sig derfor sjældent langt fra dens formeringssted. Fortrukne udklækningssteder er fugtige områder og mitten stortrives i stillestående, fugtigt vejr med temperatur over 10 grader.
For at hunmitten kan blive kønsmoden, har den behov for et proteintilskud. Dette får den ved, at suge blod fra pattedyr – ofte behårede områder, hvor der er let tilgang til hudens blodkar f.eks. man og hale, hvor de samtidig også er godt beskyttet. Når mitten bidder, afgives der spyt i huden som indeholder stoffer der bl.a. hindre blodet i at koagulere (størkne). 

Huden er hestens største organ – pas på den!

Hestens hud har flere funktioner – primært at beskytte kroppens indre mod slag og skrammer. Når hesten bliver bidt af en mitte sker der en skade på huden. Hudens celler bliver beskadiget og immunsystemet sættets i skarpt beredskab og sender betændelsesceller til området der er ramt. Det er betændelsescellerne der skal uskadeliggøre de fremmede stoffer som mitten afgiver i dens spyt men samtidig frigiver betændelsescellerne stoffer, der fremmer betændelsestilstanden. Hudens celler og blodkredsløbet forstærker betændelsesreaktionen og der dannes herved et såkaldt antistofsvar som er af allergisk natur. Resultatet af disse reaktioner giver sig til udtryk i kløe. Kløe er selvforstærkende og sætter igen gang i hele den allergiske reaktion hvorved processen startes på ny. En ond cirkel er startet hvilket resultere i sår og hårløshed. 

Fodringsmæssigt kan der gøres en indsats!

Heste med sommereksem skal altid være tilstrækkelig dækket ind med næringsstoffer og bør holdes fra stivelsesrigt foder. Undersøgelser har påvist et sammenhæng mellem mangel på visse mineraler hos importerede islandske heste og forekomsten af sommereksem. Island er en vulkanø hvor forekomsten af svovl derfor er betydeligt højere i jorden. Det betyder dermed også at svovl er at finde i meget større mængder i islandsk grovfoder end i det vi ser i Danmark, hvorfor der hos importeret islandske heste ofte opstår en mangel. Svovl er hovedkomponent i bindevæv og antistoffer og derfor et vigtigt element for kroppens immunsystem. Huden styrkes og dens evne til forsvar fremmes. Ligeledes kan svovl dæmpe de allergiske og inflammatoriske processer der sker ved sommereksem.
Zink har ligesom svovl vist sig at befinde sig i større koncentrationer på Island. Zink virker sårhelende og ved underskud ses ofte et svækket immunsystem. 
Ikke kun importeret islandske heste rammes af sommereksem men pga. både svovl og zinks indvirkning på immunsystemet anbefales alle heste, uanset race, et ekstra forhøjet indhold i den daglige fodring. 

I vores sortiment finder du Hercules VitMin Icelandic Stixx der har et forhøjet indhold af svovl og zink. VitMin Icelandic Stixx er treats der nemt kan udfodres til heste der går på døgnfold eller i løsdrift og sikre ved tildeling af mellem 7 og 16 stk. (alt efter vægt) hesten de nødvendige næringsstoffer den har behov for.